Trädgårdsskötsel

Nedan finns en lista med exempel på vanliga aktiviteter vid en trädgårdsskötsel. De flesta av dessa är berättigade till RUT-avdrag.

Prioritering av aktiviteter kan ni göra själva, eller med vår hjälp. Kontakta oss för tidsbokning eller prisförslag.

Aktiviteter som är berättigade till RUT-avdrag
Nedklippning av nervissnade växter
Beskärning av träd och buskar
Uppgödsling och jordförbättring av planteringar
Kantskärning av gräsmatta
Klippning av rosor
Ogräsrensning
Häckklippning
Klippning av bärbuskar

Övriga aktiviteter (ej berättigade till RUT-avdrag):
Rådgivning angående val av växtmaterial samt skötselanvisningar
Plantering av nya träd, buskar, perenna växter
Designförslag för nya planteringar
Växtskyddsrådgivning och bekämpning av skadedjur
Bortforsling av löv/ris
Plantering av säsongsväxter/sommarblommor i rabatter eller större krukor