Fruktträdsbeskärning

Beskärning av fruktträd är ett av våra främsta expertområden. Vi erbjuder kvalificerad fruktträdsbeskärning som utförs av yrkesutbildade trädgårdsmästare. 

Det är en konst att veta hur och när man beskär ett träd på bästa sätt. Uppbyggnadsbeskärning av unga träd skiljer sig till exempel mycket från underhållsbeskärning av gamla träd. Olika trädarter beskärs på olika sätt, samt olika estetiska ideal kan följas beroende på trädart och stil på den omkringliggande miljön. Det kan vara klokt att få professionell hjälp eller rådgivning om man är osäker.

Boka tid med en trädgårdsmästare för att få jobbet fackmannamässigt gjort, eller kontakta oss för rådgivning kring när och hur man bör beskära.

Juli-September (JAS) anges ofta som en lämplig tid för beskärning, men i många fall kan andra tider på året vara lika bra eller bättre. Kontakta oss för råd.

RUT-avdrag går att använda för beskärningstjänster, vilket innebär att 50% av arbetskostnaden dras av direkt på din faktura. Mer info finns på Skatteverkets hemsida

Vi är certifierade av Riksförbundet Svensk Trädgård och innehar grönt kort för fruktträdsbeskärning.

Sveriges Pomologiska Sällskap listar oss i sin förteckning över kunniga fruktträdsbeskärare.