Näva AB

Vi är ett trädgårdsmästarföretag i Älvsjö som erbjuder en rad av tjänster inom trädgård. Vi är specialister på beskärning av fruktträd. Övriga tjänster är rådgivning, skötsel, plantering och design av trädgårdar och parker.
Välkommen att kontakta trädgårdsmästare Daniel Svensson i Älvsjö med medarbetare.
e-post: daniel.svensson@navaab.se tel: 0730-74 67 85

Fruktträdsbeskärning

Beskärning av fruktträd är ett av våra främsta expertområden. Vi erbjuder kvalificerad fruktträdsbeskärning som utförs av yrkesutbildade trädgårdsmästare. 

Det är en konst att veta hur och när man beskär ett träd på bästa sätt. Uppbyggnadsbeskärning av unga träd skiljer sig till exempel mycket från underhållsbeskärning av gamla träd. Olika trädarter beskärs på olika sätt, samt olika estetiska ideal kan följas beroende på trädart och stil på den omkringliggande miljön. Det kan vara klokt att få professionell hjälp eller rådgivning om man är osäker.

Boka tid med en trädgårdsmästare för att få jobbet fackmannamässigt gjort, eller kontakta oss för rådgivning kring när och hur man bör beskära.

Juli-September (JAS) anges ofta som en lämplig tid för beskärning, men i många fall kan andra tider på året vara lika bra eller bättre. Kontakta oss för råd.

RUT-avdrag går att använda för beskärningstjänster, vilket innebär att 50% av arbetskostnaden dras av direkt på din faktura. Mer info finns på Skatteverkets hemsida

Vi är certifierade av Riksförbundet Svensk Trädgård och innehar grönt kort för fruktträdsbeskärning.

Sveriges Pomologiska Sällskap listar oss i sin förteckning över kunniga fruktträdsbeskärare.

Tjänster

Trädgårdsrådgivning:
– inventering av befintliga växter
– skötselråd
– designförslag
– allmän rådgivning

Plantering av växter:
– beställer träd i alla storlekar, buskar, perenner mm (offert ges)
– planteringsarbete

Trädgårdsskötsel:
– engångsinsats
– höst- eller vårstädning,
– styling inför försäljning
– uppröjning i gammal trädgård

Trädgårdsskötsel – abonnemang
– återkommande skötsel veckovis, månadsvis eller enligt önskemål

Beskärning:
– kvalificerad beskärning av fruktträd, häckar, buskage, parkträd.
Mer info.

Kursverksamhet:
– beskärning, växtkunskap, skötselråd mm efter önskemål

De flesta av tjänsterna ovan är berättigade till RUT-avdrag (halva arbetskostnaden).

 

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss, använd kontaktuppgifterna eller formuläret nedan.

Näva AB
Vårgårdavägen 30
125 51 Älvsjö

Telefon: 0730-74 67 85
E-post: daniel.svensson@navaab.se
Webb: www.nava.ab

Kontaktformulär

    Om

    Näva AB är ett trädgårdsmästarföretag baserat i Älvsjö. Vi erbjuder en rad av tjänster inom trädgård som fruktträdsbeskärning, rådgivning, skötsel, design, anläggning av trädgårdar. Daniel Svensson är utbildad trädgårdsmästare vid Yrkeshögskolan i Enköping.